Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni roboczych

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MARIENDO MARIUSZ MACIEJEWSKI 
ul. Młynarska 1, 05-500 Piaseczno 
www.mariendo.pl
sklep@mariendo.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data